Yönetim Danışmanlığı, kurumların varolan kurumsal problemlerinin çözümü ve ilerlemeleri için stratejiler üreterek, performanslarını geliştirmelerine destek olmaktır.

Kurulduğumuz 1997 yılından beri pek çok kurumla ilişki halinde olduğumuz için, Pergel Yönetim Danışmanlığı, sektörel olarak birbirine bilgi aktaramayan firmaların arasında en iyi çözümlerin bilgi ve pratiğine sahiptir. Bu bilgi ve pratiğin yanı sıra, değişim sırasında destek, yönetim kabiliyetinin geliştirilmesi, süreç analizi, teknoloji uyarlanması, strateji geliştirme ve benzeri konularda size özel çözümler ve stratejilerle yanınızdayız.

Bu birikimimiz ve deneyimimize Marka Danışmanlığı ve Bilişim Danışmanlığı hizmetlerimizi de eklemiş olarak, çözüm yelpazemizi genişletmiş durumdayız.

 

Marka Danışmanlığı

Kurumunuzun, rekabet konusunda sıkıntı yaşamadan öne çıkması için size marka danışmanlığı hizmeti de sunmaktayız.

Bu hizmet kapsamında, web sitenizin yapımı ve yönetimi, sosyal medya ve reklam işlerinizin tümünün üretim ve yönetimi, stratejilerin belirlenmesi, marka duruşunuzun oluşturulması ve hedef kitlenize yönelik tanıtım çalışmaları yapmaktayız.

Marka Danışmanlığı, üretilen ürün / hizmetin pazarlama gücünü artırırken, kurumsal imaj ve tanıtım aktivitelerine de ağırlık vererek sektöründe lider olmak isteyen firma / markalar için verdiğimiz danışmanlık ve yönetim sürecidir.

Ortalama çalışma süresi 12 ay olup, buna güncel analiz, stratejik planlama, uygulama ve uygulamaların sonuçlarının incelenmesi dahildir.

Görsel Kimlik,
Reklam,
PR konularını kapsayan çalışma içeriği;

Bu çalışma teknik ve artistik konuları kapsar.
Danışmanlık hizmetleri derinlemesine firma / marka analizi ile başlar.
Elde edilen veriler doğrultusunda bir “Stratejik Planlama” yapılarak;
Markayı oluşturan tüm modüllerde yeni stratejiler oluşturularak yeni hedefler belirlenir,
Tüketici istekleri, istenen algılama, davranış değişiklikleri saptanır,
Marka konumlandırılır,
Amblem / logo, tüm basılı iletişim araçları, bina dışı, mağaza / satış noktası dekorları, taşıt araçları, personel kıyafetleri, web dizaynlar, vs’den oluşan Görsel Kimlik dizayn edilir ve firma / markanın görsel olarak Marka Kimliği ve cazibesi oluşturulur.
Firmaya Özel Marka Yönetim Planı yapılır.

Uygulamalar izlenerek markanın kuvvetlendirilmesi sağlanır.